Login
Registreer

Overzicht boeken


12513 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs
Studiebijbel compleet in 17 delen Bette/Brink/Dekker €450,00 Bekijk
SET 10 delen: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica Cramer, S. / Pijper, F. €399,00 Bekijk
SET 5 DELEN: Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, Prinse van Oranje en Nassau uit echte bronnen en bescheiden bijeengebragt, en in eene voegzame orde opgesteld Aa, C. van der €395,00 Bekijk
De Spectator of Verrezene Socrates, uit het engelsch vertaald door A.G.L.R.G. SET 9 delen Steele, Richard €350,00 Bekijk
Commentaar op het Oude Testament. 29 DELEN (inclusief Oud Testamentische Kanoniek) Ridderbos, dr. J. €345,00 Bekijk
The Collected Works of Sir William Jones Volume 1 - 13 (COMPLETE SET) Cannon, Garland €299,00 Bekijk
Geschichte des franzosischen Calvinismus bis zur Nationalversammlung im Jahre 1789. Zum Theil aus handschriftlichen Quellen (5 Bande) Polenz, Gottlob von €260,00 Bekijk
SET 10 delen: Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, en derzelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emanuel van (van Antwerpen) €250,00 Bekijk
SET 35 delen: The collected writings of J.N. Darby, edited by William Kelly (34 delen + New general index to the writings) Darby, J.N. €250,00 Bekijk
Civilizations of the Ancient Near East. 4 Volumes in 2 Books Sasson, Jack M. €225,00 Bekijk
ERWIN OLAF * OWN Olaf, Erwin €225,00 Bekijk
Juan Gris. Paintings and drawings 1910-1927. SET 2 DELEN Leal, Paloma Esteban €199,00 Bekijk
SET: United Nations: Law, Policies and Practice. New, revised English edition Wolfrum. Rudiger & Philipp, Christiane €199,00 Bekijk
Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen Joan Blaeu (Blaev) €195,00 Bekijk
Compendium Theologiae Christianae Didactico-Elencticum. Immixtis Problematibus plurimus, & Quaestionibus etiam Recentioribus adauctum Marckii, Johannis €195,00 Bekijk
SET 7 delen: Classicale Acta deel 1 t/m 7 (RGP kleine serie) Dooren/Roelevink/Bouterse /Kok/Gelderen/Abels €175,00 Bekijk
SAIL. The romance of the clipper ships Lubbock/Spurling €165,00 Bekijk
Theologische Studien. Tijdschift onder redactie van F.E. Daubanton en C.H. van Rhijn. Jaargangen 2 t/m 29 (jaargang 11 ontbreekt) Daubanton/Rhijn, van €150,00 Bekijk
SET 30 delen: Jaarbericht van het vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux, nr 1 t/m 30 (1933 t/m 1988) €150,00 Bekijk
The Bible Treasury: a monthly magazine of papers on Scriptural subjects. Volume 1-20 & N1-N12 & INDEX (Complete set of 17 books) Kelly, William €150,00 Bekijk
The history and architecture of the Hagia Sophia Aksit, Necdet €150,00 Bekijk


Uitgebreid zoeken